Wykonujemy kosztorysy i przedmiary

ponadto

Opis

Specjalizujemy się w wykonaniu wszelkiego typu kosztorysów, obmiarów, przedmiarów, harmonogramów i rozliczeń robót budowlanych. Prace realizujemy na postawie nakładów rzeczowych oraz kalkulacji indywidualnej w związku z specjalnymi elementami obiektu. Kosztorysy sporządzamy metodą szczegółową i uproszczoną na bazie przedmiarów lub dokumentacji technicznych dostarczonych w formie drukowanej lub elektronicznej, jak również na podstawie obmiarów dokonanych w naturze na budowie. Typowe opracowanie zawiera: stronę tytułową, przedmiar, tabelę elementów scalonych, kosztorys pełny albo uproszczony, ceny jednostkowe, zestawienia robocizny, materiałów oraz sprzętu. Korzystamy z profesjonalnego systemu kosztorysowego ZUZIA oraz informatora cenowego SEKOCENBUD.

Oferujemy:

- Kosztorysowanie robót ogólnobudowlanych

- Kosztorysowanie robót drogowych

- Kosztorysowanie robót ziemnych

- Kosztorysowanie terenów zieleni

- Kosztorysowanie konstrukcji stalowych i żelbetowych

- Kosztorysowanie robót wykończeniowych zewnętrzych i wewnętrznych

- Kosztorysowanie robót instalacyjno-przyłączeniowych zewnętrzych i wewnętrznych